5.10.20

PUULEHTEDE VEDU ELVA LINNA PUHASTUSALADELT TOIMUB ALATES 15. OKTOOBRIST

 

 

Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666. Viimasele on võimalik infot jätta ööpäev läbi.

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte.

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100–150 l) kilekottidesse, kinnistu puhastusala äärde, hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta.

Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*.

Mis on puhastusala?

  • Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub:kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee;
  • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses).

PANE TÄHELE!

Tuletame ühtlasi ka meelde, et puulehtede põletamine on koduaedades keelatud! Samuti on keelatud mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine.

Elva valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi.

Märgade okste-lehtede suits häirib ümberkaudseid inimesi ning võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid.

Ära vii aiaprügi ka metsa alla!

Puulehed, niidetud muru ja muu aiaprügi on jäätmed, mis ei kuulu loodusesse. Peale selle, et praht risustab metsaalust visuaalselt, võivad aia- ja haljastusjäätmetega levida loodusesse ka võõrliigid, mis võivad põhjustada probleeme.

Näiteks võivad koduaias kasvava võõra taimeliigi seemned metsa alla sattudes hakata seal idanema ja vohama. Lõpuks võtavad need omamaistelt liikidelt kasvukohti. 

Enesele teadmata võid aiaprügiga levitada ka hispaania teetigusid või nende mune.

Lehtedega toimi järgnevalt:

  • Jäta sügisesed lehed koristamata, need kõdunevad ning väetavad mulda loomulikult.
  • Komposti oma kinnistu piires või laota lehed peenramaale.
  • Telli lehtede äravedu Elva varahalduse OÜ-lt.

Kinnistult kogutud lehed ja okkad soovitamine võimalusel komposteerida. Kui selleks võimalust pole, siis Elva linna piires teostab Elva varahalduse OÜ kinnistult lehekoti veo järgmistel tingimustel:

  • Ühe koti suurus kuni 150 l
  • 2.40 eurot kott
  • Eelneval registreerimisel tel 7470000
  • Tasumine kohapeal, kviitungi alusel

 

Toimetaja: STEN SAAREKIVI