Avatud menetlused

 

1. Elva linn, Kesk tn 27 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Kesk tn 27 kinnistu detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 30.09.2013 otsusega nr 38 kehtestatud Kesk tn 27 kinnistu detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga siin.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib esitada kirjalikke arvamusi (alates 21. detsembrist kümne päeva jooksul) kuni 2. jaanuarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

 

2. Elva linn, H. Raudsepa tn 11 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat H. Raudsepa 2d maaüksuse detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 30.05.2005 otsusega nr 16 kehtestatud H. Raudsepa 2d maaüksuse detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga:

H. Raudsepa 2d detailplaneeringu seletuskiri

H. Raudsepa 2d detailplaneeringu põhijoonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib esitada kirjalikke arvamusi (alates 21. detsembrist kümne päeva jooksul) kuni 2. jaanuarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

 

3. Kalme küla, Mesilinnu tn 6 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat detailplaneeringut. Alal kehtib Rõngu Vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 45 kehtestatud Käärdi alevikus ja Kalme külas asuvate Männituka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Mesika 15, 17, 19, Mesika põik 1, 3, 5, 8 maaüksuste detailplaneering.Tutvu detailplaneeringuga:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude joonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib esitada kirjalikke arvamusi (alates 8. jaanuarist kümne päeva jooksul) kuni 17. jaanuarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.