Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

Elva Käo tee 18 kinnistu

Elva Vallavalitsus algatas 30.05.2023 korraldusega nr 304 Elva linnas Käo tee 18 kinnistul projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib abihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi. Abihoonet soovitakse laiendada üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Vallavalitsus analüüsis kas algatada detailplaneeringu koostamine või asendada need projekteerimistinigmuste andmise avatud menetlusega. Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et detailplaneeringu koostamine on võimalik asendada projekteerimistingimuste avatud menetlusega. Vallavalitsuse korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimisel palume need esitada kirjalikult hiljemalt 16. juuniks 2023 Elva valla e-aadressil elva@elva.ee. 

 

Elva linn Tööstuse 17 kinnistu

Elva Vallavalitsus algatas 9.05.2023 korraldusega nr 267 Elva linnas Tööstuse 17 krundil projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib tootmisterritooriumile PVC halli ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi. Vallavalitsus analüüsis kas algatada detailplaneeringu koostamine või asendada need projekteerimistinigmuste andmise avatud menetlusega. Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et detailplaneeringu koostamine on võimalik asendada projekteerimistingimuste avatud menetlusega. Vallavalitsuse korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimiseks palume need esitada kirjalikult hiljemalt 26. maiks 2023 Elva valla e-aadressil elva@elva.ee. 

Taotleja poolt esitatud arvamuse ja AS Eesti Raudtee kooskõlastuse alusel täiendati projekteerimistingimuste eelnõu, millega saab tutvuda siin.

Täiendatud eelnõu kohta arvamuste tekkimisel palun need esitada hiljemalt 16. juuniks 2023 valla e-aadressil elva@elva.ee

 

Vellavere küla Järve kinnistu

ElvaVallavalitsus algatas 9.05.2023 korraldusega nr 264 Vellavere külas Järve kinnistul projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi. Kehtiva Konguta valla üldplaneeringu järgi asub kinnistu detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Vallavalitsus analüüsis kas algatada detailplaneeringu koostamine või asendada need projekteerimistinigmuste andmise avatud menetlusega. Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et detailplaneeringu koostamine on võimalik asendada projekteerimistingimuste avatud menetlusega. Vallavalitsuse korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimisel palume need esitada kirjalikult hiljemalt 26. maiks 2023 Elva valla e-aadressil elva@elva.ee. 

 

 

 

 

10 krundil kehva detailplaneeringu järgse hoonestusala nihutamiseks 10% ning üksikelamu
laiendamise ehitusprojek koostamiseks.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sündmused