Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

Rõngu alevik Pagari põik 12 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Rõngu alevikus Pagari põik 12 krundil rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetluse. Taotleja soovib krundile püstitada Rõngu Pagari too hoone teenindamiseks vajaliku päikesejaama. Antud  päikesejaama  puhul ei  ole  tegemist  olulise  avaliku  rajatise  püstitamisega,  kuna  tegemist  on  ainult  tootmiskompleksi teenindava rajatisega, mistõttu detailplaneeringu koostamise ja projekteerimistingimuste väljastamisekohustus puudub. Vallavalitsus kaalus, kas kavandataval päikesejaamal võib olla mõju kontaktvööndile ja  kas  kavandatav  tegevus  tuleb  läbi  arutada  kontaktvööndisse  jäävate  kinnisasjade  omanikega. Vallavalitsus  leidis,  et  kinnistul  ehitusõiguse  võimalikkus  tuleb  kaaluda  läbi  projekteerimistingimuste avatud  menetluse.  Avatud  menetlus  annab  võimaluse  kaasata  menetlusse  avalikkus,  kinnisasjade omanikud ja asjakohased asutused.esejaama puhul

ei ole tegemist olulise avaliku rajase püstamisega, kuna tegemist on ainult tootmiskompleksiteenindava rajasega, mistõu detailplaneeringu koostamise ja projekteerimisngimuste väljastamisekohustus puudub. Vallavalitsus kaalus, kas kavandataval päikesejaamal võib olla mõju kontaktvööndileja kas kavandatav tegevus tuleb läbi arutada kontaktvööndisse jäävate kinnisasjade omanikega.Vallavalitsus leidis, et kinnistul ehitusõiguse võimalikkus tuleb kaaluda läbi projekteerimisngimusteavatud menetluse. Avatud menetlus annab võimaluse kaasata menetlusse avalikkus, kinnisasjade

. Antud päikesejaama puhulei ole tegemist olulise avaliku rajase püstamisega, kuna tegemist on ainult tootmiskompleksiteenindava rajasega, mistõu detailplaneeringu koostamise ja projekteerimisngimuste väljastamisekohustus puudub. Vallavalitsus kaalus, kas kavandataval päikesejaamal võib olla mõju kontaktvööndileja kas kavandatav tegevus tuleb läbi arutada kontaktvööndisse jäävate kinnisasjade omanikega.Vallavalitsus leidis, et kinnistul ehitusõiguse võimalikkus tuleb kaaluda läbi projekteerimisngimusteavatud menetluse. Avatud menetlus annab võimaluse kaasata menetlusse avalikkus, kinnisasjadeomanikud ja asjakohased asutused.

Elva Vallavalitsuse 20.09.2022 korraldusega nr 438 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Eelnõu kohta saab esitada arvamusi 4. oktoobrini  e-aadressil elva@elva.ee 

 

Tilga küla Õigeusu põld kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Tilga külas Õigeusu põld krundil päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetluse. Taotleja soovib kavandada kinnistule ca 17 ha suurust päikeseparki. Projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena, kuna tegemist on suurele maa-alale kavandatava rajatisega, mille püstitamisel on vaja välja selgitada kaasatavate asjakohaste asutuste seisukohad, naaberkinnistute omanike arvamused ning avalik arvamus.

Elva Vallavalitsuse 30.08.2022 korraldusega nr 401 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Eelnõu kohta saab esitada arvamusi 12. septembrini 2022 e-aadressil elva@elva.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sündmused