Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

 

Mäeselja küla Lõuna kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Mäeselja külas Lõuna kinnistul projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimustega soovitakse ehitusõigust üksikelamu ja abihoone püstitamiseks. Puhja valla üldplaneeringu kohaselt asub Lõuna krunt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse, et välja selgitada detailplaneeringu asendamise võimalikkus. 

Elva Vallavalitsuse 17.05.2022 korraldusega nr 233  väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimisel palume need esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva. Arvamusi ootame kuni 2. juunini.

 

Elva linn Supelranna 2 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Elva linnas Supelranna 2 kinnistu ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Kinnistu omanik on esitanud taotluse üksikelamu püstitamiseks. Planeerimisseaduse § 125 lg 5 sätestab, et detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib loobuda planeeringu koostamise nõudest ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse, et välja selgitada detailplaneeringu asendamise võimalikkus. Elva linna üldplaneeringuga on antud projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused.

Elva Vallavalitsuse 15.02.2022 korraldusega nr 89 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Eelnõu kohta arvamuste tekkimisel palume need esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva. Arvamusi ootame kuni 28. veebruarini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sündmused