Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

 

Kurelaane küla Anne kinnistu

Elva Vallavalitsus algatas 14.11.2023 korraldusega nr 631 Kurelaane külas Anne kinnistul projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib projekteerimistingimusi elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Alal kehtib Konguta valla üldplaneering, mille kohaselt asub kinnistu detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Kinnistul ei ole kehtestatud detailplaneeringut. 

Vallavalitsus analüüsis kas algatada detailplaneeringu koostamine või asendada see projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusega.  Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et detailplaneeringu koostamine on võimalik asendada projekteerimistingimuste avatud menetlusega (analüüs korralduses). Vallavalitsuse korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimiseks palume need esitada kirjalikult hiljemalt 4. detsembriks 2023 Elva valla e-aadressil elva@elva.ee. 

 

Järvaküla Tani kinnistu

Elva Vallavalitsus algatas 31.10.2023 korraldusega nr 584 Järvakülas Tani kinnistul projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi. Alal kehtib Puhja valla üldplaneering, mille kohaselt asub kinnistu detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Kinnistul ei ole kehtestatud detailplaneeringut.

Vallavalitsus analüüsis kas algatada detailplaneeringu koostamine või asendada see projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusega.  Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et detailplaneeringu koostamine on võimalik asendada projekteerimistingimuste avatud menetlusega (analüüs korralduses). Vallavalitsuse korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimiseks palume need esitada kirjalikult hiljemalt 16. novembriks 2023 Elva valla e-aadressil elva@elva.ee. 

 

 

 

 

 

 

10 krundil kehva detailplaneeringu järgse hoonestusala nihutamiseks 10% ning üksikelamu
laiendamise ehitusprojek koostamiseks.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sündmused