Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste avatud menetluse läbiviimine:

 

Käärdi alevik Maisi 4

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Maisi 4 krundil kehtivat detailplaneeringut. Maisi 4 krundil kehtib Rõngu Vallavalitsuse 15.11.2016 korraldusega nr 205 kehtestatud Lohuaru maaüksuse detailplaneering, millega on võimalik tutvuda detailplaneeringute andmekogus. 

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib esitada arvamusi, kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 18. novembrist kuni 28. novembrini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 10.11.2020 korraldusega nr 2-3/711 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

 

Puhja alevik Reku tee 5 

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib esitada arvamusi, kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 4. novembrist kuni 13. novembrini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 27.10.2020 korraldusega nr 2-3/688 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin