Avatud menetlused

 

Annikoru küla Teeotsa krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna tegemist on Annikoru keskuses asuva üldkasutatava maaga. Avatud menetlus võimaldab avalikkusel menetluses osaleda ja sellest õigeaegselt teada saada. Projekteerimistingimustega määratakse krundile kavandatava rajatise (skatepark) asukoht, juurdepääs ning haljastuse ja heakorra põhimõtted.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 27. märtsist (kümme päeva) kuni 6. aprillini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 24.03.2020 korraldusega nr 2-3/213 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

 

 

Elva linn Õuna tn 1a krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 5. märtsist (kümme päeva) kuni 15. märtsini 2020 e-posti aadressil elva@elva.ee.

Elva Vallavalitsuse 25.02.2020 korraldusega nr 2-3/160 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

 

 

Rõngu alevik Mahlatsehhi krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Mahlatsehhi kinnistul kehtivat detailplaneeringut. Alal kehtib Rõngu Vallavolikogu poolt 24.04.2008 otsusega nr 17 kehtestatud detailplaneering „Rõngu alevikus Tehase tänaval paiknevate AS Rõngu Mahl kruntide (Tehase 4a, Tehase 4b, Mahlatsehhi) detailplaneering". Tutvu detailplaneeringuga:

Kehtiva detailplaneeringu seletuskiri

Kehtiva detailplaneeringu põhijoonise väljavõte

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 20. jaanuarist (kümne päeva jooksul) kuni 30. jaanuarini 2020 e-posti teel aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 14.01.2020 korraldusega nr 2-3/32 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 2-3/125 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

 

 

Rõngu alevik Tartu mnt 9 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus koraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 20. septembrist (kümme päeva) kuni 30. septembrini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega nr 2-3/677 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 2-3/717 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Rõngu alevik Tankla krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 30. augustist (kümme päeva) kuni 8. septembrini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 22.08.2019 korraldusega nr 2-3/635 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Elva Vallavalitsuse 24.09.2019 korraldusega nr 2-3/697 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Elva linn Käärdi tee 5 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 2. augustist (kümne päeva jooksul) kuni 12. augustini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 30.07.2019 korraldusega nr 2-3/603 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 03.09.2019 korraldusega nr 2-3/642 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Elva linn Kesk tn 28 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Kesk tänava piirkonna detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 09.04.2007 otsusega nr 32 kehtestatud Elva linnas Kesk tänava piirkonna detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga:

Kesk tänava piirkonna detailplaneeringu seletuskiri

Kesk tänava piirkonna detailplaneeringu põhijoonise väljavõte

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 15. oktoobrist (kümne päeva jooksul) kuni 24. oktoobrini 2019 e-posti teel aadressil elva@elva.ee 

Elva Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 2-3/719 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 05.11.2019 korraldusega nr 2-3/766 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin. Keskkonnaameti nõusolekuga 7-9/19/16666-3 projekteerimistingimuste väljastamiseks saab tutvuda siin

 

 

 Elva linn Mahlamäe tn 6 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 14. juunist (kümne päeva jooksul) kuni 25. juunini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee

Elva Vallavalitsuse 11.06.2019 korraldusega nr 2-3/483 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 02.07.2019 korraldusega nr 2-3/534 väljastatud projekteerimistingimustga saab tutvuda siis.

 

 

Elva linn Käo tee 66a krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 3. juunist (kümne päeva jooksul) kuni 13. juunini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee

Elva Vallavalitsuse 21.05.2019 korraldusega nr 2-3/443 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 26.06.2019 korraldusega nr 2-3/526 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Käärdi alevik, Kaseküla tn 5 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, PlanS § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 1. aprillist (kümne päeva jooksul) kuni 10. aprillini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

Elva Vallavalitsuse 26.03.2019 korraldusega nr 2-3/286 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 16.04.2019 korraldusega nr 2-3/339 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

 Elva linn, Pargi tn 6b krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna Pargi tn 6b kinnistu puhul on tegemist kesklinnas asuva üldkasutatava maaga ning et tagatud oleksid avalikkuse võimalus menetluses osaleda ja sellest õigeaegselt teada saada.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 16. veebruarist (kümne päeva jooksul) kuni 26. veebruarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

Elva Vallavalitsuse 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/164 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 2-3/416 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin

AS Eesti Raudtee poolt väljastatud tehniliste tingimustega saab tutvuda siin , korrigeeritud tingimustega siin

 

 

Elva linn, Kesk tn 27 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat Kesk tn 27 kinnistu detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 30.09.2013 otsusega nr 38 kehtestatud Kesk tn 27 kinnistu detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga:

Kesk 27 kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Kesk 27 kinnistu detailplaneeringu põhijoonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 29. aprillist (kümne päeva jooksul) kuni 9. maini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.

Elva Vallavalitsuse 14.05.2019 korraldusega nr 432 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.  

 

 

Elva linn, H. Raudsepa tn 11 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat H. Raudsepa 2d maaüksuse detailplaneeringut. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 30.05.2005 otsusega nr 16 kehtestatud H. Raudsepa 2d maaüksuse detailplaneering. Tutvu detailplaneeringuga:

H. Raudsepa 2d detailplaneeringu seletuskiri

H. Raudsepa 2d detailplaneeringu põhijoonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg - alates 21. detsembrist (kümne päeva jooksul) kuni 2. jaanuarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee.  

Elva Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 5 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.

 

 

Kalme küla, Mesilinnu tn 6 krundile projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Elva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena, kuna projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada kehtivat detailplaneeringut. Alal kehtib Rõngu Vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 45 kehtestatud Käärdi alevikus ja Kalme külas asuvate Männituka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Mesika 15, 17, 19, Mesika põik 1, 3, 5, 8 maaüksuste detailplaneering.Tutvu detailplaneeringuga:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude joonis

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta kirjalike arvamuste esitamise aeg alates 8. jaanuarist (kümne päeva jooksul) kuni 17. jaanuarini 2019 e-posti aadressil elva@elva.ee. 

Elva Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 107 väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda siin.