Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

 

Tilga küla Õigeusu põld kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik arutelu toimub 9. veebruaril 2023 algusega kl 18.00 Rõngu rahvamajas

Elva Vallavalitsus korraldab Tilga külas Õigeusu põld krundil päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetluse. Taotleja soovib kavandada kinnistule ca 17 ha suurust päikeseparki. Projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena, kuna tegemist on suurele maa-alale kavandatava rajatisega, mille püstitamisel on vaja välja selgitada kaasatavate asjakohaste asutuste seisukohad, naaberkinnistute omanike arvamused ning avalik arvamus.

Elva Vallavalitsuse 30.08.2022 korraldusega nr 401 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Projekteerimistingimuste (PT) eelnõule on esitatud tingimusi, täiendatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

PT lisa 1 Põllumajandus- ja Toiduameti tingimused

PT lisa 2 Keskkonnamõju eelhinnang  millele on andnud arvamuse Keskkonnaamet

PT lisa 3 Transpordiameti tingimused

PT lisa 4 Elering AS tingimused

 

 

 

 

 ud menetlusena Elva linnas Vambola tn

10 krundil kehva detailplaneeringu järgse hoonestusala nihutamiseks 10% ning üksikelamu
laiendamise ehitusprojek koostamiseks.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sündmused