Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste avatud menetluse läbiviimine:

Käärdi alevik Türgi kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Türgi kinnistul ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Planeerimisseaduse § 125 lõige 5 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavate rajatiste püstitamiseks. Projekteerimistingimustega määratakse ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks.

Elva Vallavalitsuse 20.04.2021 korraldusega nr 275 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kirjalikke arvamusi 23. aprillist kuni 3. maini 2021. Arvamused palume esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva.ee.