Elva valla piirkonnakogude statuut on avalikul konsultatsioonil kuni 3. augustini

Statuut reguleerib piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust. Praegu kehtivad Elva valla territooriumil igas Elva vallaks ühinenud omavalitsuse piirkonnas erinevad piirkonnakogude statuudid, mis kaotavad kehtivuse oktoobris 2021 toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega.

Käesolev eelnõu loob võimaluse kõikides Elva valla piirkondades piirkonnakogu moodustamiseks ühtsetel alustel. 

Kõik ettepanekud piirkonnakogu statuudi kohta on oodatud kuni 3.august 2021 SPOKU keskkonna vahendusel siin .

Piirkonnakogude statuudi eelnõu leiate siit ja seletuskirja siit.

 

Kõik ettepanekud on oodatud! 

 

Lisainfo:

Kertu Vuks

kertu.vuks@elva.ee