4.04.22

Elva valla arengukava ideekorje

 
 

Käimasoleva Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi raames soovime kaardistada Elva valla arendusvajadusi ja koguda ideid. 

Tagasisidet kogume kuni 17.04.2022 küsimustiku kaudu:
https://forms.office.com/r/QLRnmxeLHa 

 

Lisainfo arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi kohta:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee

 

 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

Elva vallavalitsuse 15.03.2022 korraldusega algatati Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2030 koostamine. 

Moodustatud on töörühmad ja kinnitatud töörühmade juhid:

o    Juhtgrupp (kogu protsessi juhtimine, sh kaasamise, finantsjuhtimise ja kommunikatsiooni teemad)- Kertu Vuks

o    Haridus- ja noorsootöö- Heiki Hansen

o    Sport ja liikumine – Margus Ivask

o    Kultuur ja kogukonnad – Priit Värv

o    Sotsiaal- ja tervis – Milvi Sepp

o    Ettevõtlus- ja turism- Kertu Vuks

o    Planeerimine ja ehitus- Jaanika Saar

o    Taristu (teed, tänavad, vallavara)- Kristjan Vilu

o    Keskkond ja heakord- Hegri Narusk

Ajakava (võib ajas muutuda): 

  • Arengukava ideekorje veebis- alates 28.03 – 17.04.2022
  • 02.04 kell 11.00 Rõngu Rahvamajas  Külade Kärajad. Teemapõhised arutelud
  • Aprill- mai- ideekorje, arutelud komisjonides 
  • Mai- arutelud piirkondades 
  • Juuni-juuli – töödokumendi koostamine
  • August- I lugemine volikogus,  avalik väljapanek ja augusti lõpus arutelud piirkondades
  • September/oktoober II lugemine volikogus

Lisainfo:

Kertu Vuks

kertu.vuks@elva.ee