Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu ootas 18. oktoobrini ettepanekuid

Valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu ootas ettepanekuid

Elva valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2020–2024 muutmise eelnõu oli avalikul väljapanekul 18. oktoobrini 2020.

Valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitati 2018. aasta sügisel, kuid see vaadatakse igal aastal üle. Seega on avalikul väljapanekul arengukava ja eelarvestrateegia, mille tegevusi on muudetud tulenevalt vallavalitsuse ettepanekutest. Samuti on eelarvestrateegia prognoosi lisatud 2024. aasta.

Uuendatud arengukava ja eelarvestrateegiaga dokumendid:

Arengukava ja eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia tabelid

Seletuskirja täiendav tabel

 

Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 21. oktoobril kell 18 Elva lauluväljakul, kuhu on oodatud kõik huvilised. 

Lisainfo:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee

Visioon ja väärtused

 

Visioon:

Elva valla visoon 2025: Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti. 

Väärtused:

Elva vald lähtub igapäevases töös ja arendustegevuses järgmistest väärtustest:

● avatud – jälgime avatud valitsemise põhimõtteid; oleme avatud uutele julgetele innovaatilistele ideedele;

● nutikas – kasutame teenuste pakkumistel ja elanikega suhtlemisel nutikaid, sihtgrupi vajadusi ja võimalusi arvestavaid lahendusi;

● säästlik – majandame efektiivselt, hoonete ja muude objektide puhul eelistame energiasäästlikke lahendusi;

● kaasav – arutame kogukonnaga nende elu puudutavaid küsimusi, rakendame kaasavat eelarvet.

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia