Arbi järve ümbruse välisvalgustuse rekonstrueerimine (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva linnas Arbi järve ümbruse välisvalgustuse rekonstrueerimise I-etapi töödele. Arbi järve ümbruse valgustuse ehitustööd teostatakse vastavalt Priimus-Projekt OÜ põhiprojektile " Elva linnas Arbi järve ümbruse välisvalgustus" töö nr 13-V-19.

 Töö teostamise aeg: 01.detsember 2019.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile elva@elva.ee hiljemalt 25.09.2019.a. kell 12.00.

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna geoinfospetsialist Kullo Laos, kullo.laos@elva.ee, tel. 51915914.

Pakkumise kutse leiad siit

Priimus-Projekt OÜ põhiprojekt töö nr 13-V-19

Küsimused ja vastused:

Küsimus: Mis moodi on lahendatud Arbi oja ületus V4.8 – V4.9 vahel?

Vastus: Arbi oja ületus teostada kinniselt. 

Küsimus: Pumpla juures V4.4 ja V4.5 vahel on asfalt. Kas see tuleks teha kinniselt?

Vastus: Kaeviku asukohta võib viia Arbi järve poole, ja lahendada lahtiselt. 

Küsimus:Kas oleks võimalik pikendada pakkumuse esitamise tähtaega?

Vastus: Tellija pikendab pakkumuse esitamise tähtaega.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile elva@elva.ee hiljemalt 02.10.2019.a. kell 12.00.

Küsimus: Kas masti jalandid võivad olla ümmargused?

Vastus: Jah võivad olla.