Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus

 


Milvi Sepp

Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

Telefon: 515 4872
E-post: milvi.sepp@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 104

Valdkonnad: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Haridus: kõrgharidus, rakenduslik sotsiaaltöö

Ametijuhend

 


Veronika Nikolajeva
kultuurispetsialist 

Tel: 5198 8881
E-post:  veronika.nikolajeva@elva.ee

Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 109

Valdkonnad: noorsootöö, kultuur ja sport, tegevus- ja projektitoetused, avalike ürituste load, kultuuri- ja spordikalender, noortevolikogu, Tartu 2024 lepingu täitmise koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus, juhtimine ja turundus (MA)
Ametijuhend