Kertu Vuks

Kertu Vuks
abivallavanem

Tel: 5813 7086

E-post: kertu.vuks@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald

Valdkonnad: valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskuste töö ja kogukondade arendamine ning ettevõtluse- ja turismivaldkonna arendamine.

Haridus: kõrgharidus, võrdlev poliitika

 

Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: kogukonnad, haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö

Haridus: kõrgharidus

 

Maia Kukk

Maia Kukk
Palupera piirkonna koordinaator

Tel: 7 679 502

E-post:  maia.kukk@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Avatud: E-N 8.00-13.00, lõuna 12.00-12.30
Aadress: Hellenurme küla, Elva vald
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus

Ametijuhend

 

Ene Joosing

Ene Joosing
Rõngu piirkonna koordinaator

Tel:  731 4480, 509 6202 

E-post:  ene.joosing@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Valga mnt 9/1, Rõngu alevik, Elva vald
Hariduskõrgharidus, agronoomia

Ametijuhend  

 

Ede Mölder

Ede Möldre
Puhja piirkonna koordinaator

Tel:  730 0642
E-post:  ede.moldre@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Aadress:  Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald
Haridus: kõrgharidus, maakorraldus

Ametijuhend 

 


Sirje Erm

Sirje Erm
sotsiaaltööspetsialist (Rannu piirkond)

Telefon: 7 311 904; 525 3370
E-post:  sirje.erm@elva.ee

Vastuvõtt: Rannu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 7, Rannu alevik

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine, sünni- ja matusetoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Elo Kasetalu
sotsiaaltööspetsialist (Elva linn ja Konguta piirkond)

Telefon: 731 4435; 523 9389 
E-post:  elo.kasetalu@elva.ee

Vastuvõtt: Konguta teenuskeskuses etteregistreerimisega

Tarekese, Annikoru küla, Elva vald

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega

Kesk 32, Elva, Elva vald

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus 
Ametijuhend