Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus

 


Auli Mäesalu
haridusspetsialist 

Tel: 5886 4201

E-post: auli.maesalu@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 215

Valdkonnad: lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes, huvihariduse koordineerimine  

Haridus: kõrgharidus, haridusteadused (MA)

Ametijuhend