Kertu Vuks

Kertu Vuks
abivallavanem

Tel: 581 37086
E-post:  kertu.vuks@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskuste töö ja kogukondade arendamine ning ettevõtluse- ja turismivaldkonna arendamine.

Haridus: kõrgharidus, võrdlev poliitika

 

Veiko Sepp
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Tel: 5160 975
E-post: veiko.sepp@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: juhib arengu- ja planeeringuosakonna tööd. Valla arengu põhisuunade kavandamine, arendusprojektide elluviimine, valla ruumilise planeerimise korraldamine.

Haridus: kõrgharidus, inimgeograafia

Ametijuhend

 

Kaire Volmer
ehitusspetsialist

Tel: 730 9884; 514 8253
E-post: kaire.volmer@elva.ee
Tööaeg: K; N
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: ehitusalase tegevuse korraldamine 
Hariduskõrgharidus, maastikuplaneerimine

Ametijuhend

 

Andres Maikov

Andres Maikov
ehitusspetsialist
 

Tel: 7309 895; 504 4039
E-post: andres.maikov@elva.ee
Valdkonnad: ehitusalase tegevuse korraldamine 
Haridus: kõrgharidus, veemajandus

Ametijuhend