Mikk Järv

Mikk Järv
abivallavanem

Tel:  517 0306

E-post:  mikk.jarv@elva.ee
Vastuvõtt:   etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad:   valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskused, turism

Haridus: kõrgharidus

 

Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: kogukonnad, haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö

Haridus: kõrgharidus

 

Karmen Moont

Karmen Moont
kultuurispetsialist 

Tel:  7309 899

E-post:  karmen.moont@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 109

Valdkonnad: kogukonnad, noorsootöö, kultuur ja sport, tegevus- ja projektitoetused, avalike ürituste load, kultuuri- ja spordikalender, noortevolikogu.

Haridus: kõrgharidus, kultuurikorraldus
Ametijuhend

 

 
Kerli Rätsep

Kerli Metsallik
Konguta piirkonna koordinaator

Tel:  731 4432
E-post:  kerli.Metsallik@elva.ee
Vastuvõtt:  T ja N  8-16
Aadress: Annikoru 7/1, Annikoru küla, Elva vald
Haridus: kõrgharidus, info- ja dokumendihaldus

Ametijuhend

 

Maia Kukk

Maia Kukk
Palupera piirkonna koordinaator

Tel: 7 679 502

E-post:  maia.kukk@elva.ee
Vastuvõtt: T ja N 9-13
Avatud: E-N 8.00-13.00, lõuna 12.00-12.30
Aadress: Hellenurme küla, Elva vald
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus

Ametijuhend

 

Ene Joosing

Ene Joosing
Rõngu piirkonna koordinaator

Tel:  731 4480, 509 6202 

E-post:  ene.joosing@elva.ee
Vastuvõtt: E,T, K 8-16, N 8-18, R 8- 14
Aadress: Valga mnt 6a, Rõngu alevik, Elva vald
Hariduskõrgharidus, agronoomia

Ametijuhend  

 

Ede Mölder

Ede Möldre
Puhja piirkonna koordinaator

Tel:  730 0642
E-post:  ede.moldre@elva.ee
Vastuvõtt:  E-R 8.00-16.30
Aadress:  Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald
Haridus: kõrgharidus, maakorraldus

Ametijuhend 

 


Sirje Erm

Sirje Erm
(Rannu piirkond)

Telefon: 7 311 904; 525 3370
E-post:  sirje.erm@elva.ee

Vastuvõtt: E-R 8.00-16.00
Aadress: Vallapalu küla, Elva vald

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus, zootehnika
Ametijuhend