Heiki Hansen

Heiki Hansen
abivallavanem

Tel: 527 3646
E-post: heiki.hansen@elva.ee

Vastuvõtt: eelregistreerimisega
Valdkonnad: eelarve, majandus (sh maakorraldus, ehitus, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus-ja korrashoid, liikluskorraldus)

Haridus: kõrgharidus
 

 

Hegri Narusk

Hegri Narusk
vallamajandusosakonna juhataja

Tel: 730 9888; 512 9072
E-post: hegri.narusk@elva.ee
Vastuvõtt: eelregistreerimisega
Valdkonnad: keskkond, teed ja tänavad, kommunaalmajandus
Haridus: kõrgharidus, ökonoomika ja ettevõtlus

Ametijuhend

 

Riina Sirel

Riina Sirel
ehitusspetsialist

Tel: 730 9884; 504 4039
E-post: riina.sirel@elva.ee
Vastuvõtt:  T, N 8.00-12.00, 13.00-16.00
Valdkonnad: ehitusalase tegevuse korraldamine 
Hariduskõrgharidus, tööstus- ja tsiviilehitus

Ametijuhend

 

 

Eneken Padar

Eneken Padar
ehitusspetsialist
 

Tel: 730 9884; 504 4039
E-post: eneken.padar@elva.ee
Vastuvõtt:  T, K, N 8.00-12.00, 13.00-16.00
Valdkonnad: ehitusalase tegevuse korraldamine 
Hariduskõrgharidus, tööstus- ja tsiviilehitus

Ametijuhend

 

 

Sten Saarekivi

Sten Saarekivi
heakorraspetsialist

Tel: 5886 1600
E-post: sten.saarekivi@elva.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel
Valdkonnad: heakorraalase tegevuse korraldamine 
Hariduskõrgharidus, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

Ametijuhend

 

 

Terje Raadom
keskkonnaspetsialist

Tel: 730 9898;  5305 2500
E-post: terje.raadom@elva.ee
Vastuvõtt:  T,N 8.00-12.00, 13.00-16.00
Valdkonnad:  keskkonnaalaste ülesannete lahendamine ja jäätmemajanduse korraldamine 
Haridus: kõrgharidus, maastikukaitse ja -hooldus

Ametijuhend

 

Daisy Sild

Daisy Sild
kinnistuspetsialist

Tel:730 9896  
E-post: daisy.sild@elva.ee
Vastuvõtt:  T, N 9 -12; 13-16
Valdkonnad: maakorralduse ja -maksustamisega seotud tegevuste teostamine
Haridus: kõrgharidus, agronoomia

Ametijuhend 

 

Kristjan Vilu

Kristjan Vilu
taristuspetsialist

Tel:  534 22067
E-post:  kristjan.vilu@elva.ee
Vastuvõtt: eelregistreerimisel
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad:  teede, tänavate ja tehnovõrkudega seotud tegevuste korraldamine
Haridus: kõrgharidus, avalik haldus

Ametijuhend

 

Kullo Laos

Kullo Laos
geoinfospetsialist

Tel:  51915914
E-post:  kullo.laos@elva.ee
Valdkonnad: geodeetiliste andmete korrastamine, kogumine ja töötlemine ning vallavalitsuse töö tõhustamiseks vajalike kaardimaterjalide koostamine
Haridus: kõrgharidus, maakorraldus

Ametijuhend

 

Terje Korss

Terje Korss
vallavaraspetsialist

Tel:   53020888
E-post:  terje.korss@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad:  valla kinnisvara haldamise ja vajalike tugiteenuste korraldamine
Haridus: kõrgharidus

Ametijuhend