Heiki Hansen

Heiki Hansen
abivallavanem

Telefon:  527 3646
E-post:  heiki.hansen@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus

 

 

Gerda Kiipli-Hiir
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

Telefon: 5454 0016
E-post: gerda.kiipli@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 104

Valdkonnad: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö

Ametijuhend

 


Alo Rebane

Alo Rebane
sotsiaalnõunik

Telefon: 520 7869
E-post:  alo.rebane@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Kabinet: 103


Valdkonnadeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine,
Projekti "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" koordinaator

Hariduskõrgharidus, sotsiaaltöö 
Ametijuhend

 

 


Anneli Lepik

Anneli Lepik
sotsiaalnõunik

Telefon: 5616 6000
E-post: anneli.lepik@elva.ee
 

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Kabinet: 102

Valdkonnad: asendushoolduse korraldamine, Elva valla eeatkostel olevate laste suhtes eestkostja kohustuste täitmine volituse piires, lastekaitsealase töö koordineerimine, sotsiaalteenuste koordineerimine lastele ja peredele.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 

Rutt Hanni
sotsiaalnõunik

Telefon: 517 0385
E-post: rutt.hanni@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Kabinet: 103

Valdkonnad: koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon
Ametijuhend

 

 


Karmen Paavel
ennetustööspetsialist

Telefon:  5301 9106 
E-post:  karmen.paavel@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 102

Valdkonnad:  tervisedenduse ning ennetustöö korraldamine ja koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused

Ametijuhend

 


Anneli Lepik

Kerli Liivar
lastekaitsespetsialist (Rõngu piirkond)

Telefon: 505 1707
E-post:  kerli.liivar@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega Kesk 32, elva või Rõngu teenuskeskuses

Piirkond: Rõngu piirkond

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: 
Ametijuhend

   

 


 

 

   

 


Jessica Kaur

lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Telefon: 5381 8871
E-post: jessica.kaur@elva.ee
 

Vastuvõtt: etteregistreerimisega Kesk 32, Elva linn, Elva vald 
Kabinet: 105

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon
Ametijuhend

 

 


Hille Deede

Hille Deede
lastekaitsespetsialist (Konguta, Rannu ja Puhja piirkond)

Telefon: 5919 1693
E-post: hille.deede@elva.ee
 

Vastuvõtt: Puhja teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Piirkond: Konguta, Rannu ja Puhja piirkond  

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 


 

Hene-Kreete Hoop
sotsiaaltööspetsialist 
(Elva linn, Käärdi alevik, Kalme, Kureküla, Käo, Metsalaane, Uderna, Vellavere küla)

Telefon: 5691 4114
E-post: hene-kreete.hoop@elva.ee 

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega

Kesk 32, Elva, Elva vald

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus 
Ametijuhend   

 


 

Kaie Lomp
sotsiaaltööspetsialist (Rõngu alevik, Aakre, Atra, Astuvere, Hellenurme, Kirepi, Koruste, Kõduküla, Mäelooga, Lapetukme, Lossimäe, Palamuste, Palupera, Pastaku Pedaste, Piigandi, Purtsi, Pühaste, Raigaste, Rannaküla, Rebaste, Tammiste, Teedla, Tilga, Urmi, Valguta küla)

Telefon: 513 9352
E-post:  kaie.lomp@elva.ee 


Vastuvõtt: Rõngu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald


Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
Ametijuhend

 


Sirje Erm

Sirje Erm
sotsiaaltööspetsialist (Rannu alevik, Annikoru, Ervu, Järveküla, Kaarlijärve, Kipastu, Konguta, Koopsi, Kulli, Kureküla, Lembevere, Majala, Mälgi, Neemisküla, Noorma, Paju, Pööritsa, Sangla, Suure-Rakke, Tamme, Utukolga, Vallapalu, Vehendi, Verevi, Väike-Rakke küla)

Telefon: 525 3370
E-post:  sirje.erm@elva.ee

Vastuvõtt: Rannu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 7, Rannu alevik

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine, sünni- ja matusetoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Anne-Mai Johanson
sotsiaaltööspetsialist 

(Elva linn, Käärdi alevik, Kalme, Kureküla, Käo, Metsalaane, Uderna, Vellavere küla)

Telefon: 5381 6336 
E-post: anne-mai.johanson@elva.ee

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald 

 

Kabinet: 107

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: 
Ametijuhend

 

Sirje Tali
sotsiaaltööspetsialist (Puhja alevik, Härjanurme, Järvaküla, Kaimi, Kapsta, Karijärve, Kobilu, Külaaseme, Lilleküla, Mõisanurme, Mäeotsa, Mäeselja, Nasja, Palupõhja, Poole, Poriküla, Ridaküla, Rämsi, Saare, Teilma, Tännassilma, Ulila, Vahessaare, Vihavu, Võllinge, Võsivere)

Telefon: 525 6212
E-post: sirje.tali@elva.ee

Vastuvõtt: Puhja teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused
Ametijuhend

 

 

Kristi Liiv
projektijuht-juhtumikorraldaja

Telefon: 5358 4565

E-post: kristi.liiv@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Valdkonnad: projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas" tegevuste koordineerimine ja mitteaktiivsete noorte leidmine, nende toetamine ja motiveerimine.

Haridus: kõrgharidus