Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  eelregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö

Haridus: kõrgharidus

 


Milvi Sepp

Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

Telefon: 515 4872
E-post: milvi.sepp@elva.ee

Vastuvõtt: eelregistreerimisega
Kabinet: 104

Valdkonnad: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine

Haridus: kõrgharidus, rakenduslik sotsiaaltöö

Ametijuhend

 


Alo Rebane

Alo Rebane
sotsiaalnõunik

Telefon: 520 7869
E-post:  alo.rebane@elva.ee

Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 105

Valdkonnadeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine.

Hariduskõrgharidus, sotsiaaltöö 
Ametijuhend

 

 


Eva Kuslap

Eva Kuslap
sotsiaalnõunik

Telefon: 517 0385
E-post: eva.kuslap@elva.ee

Vastuvõtt: eelregistreerimisega
Kabinet: 103

Valdkonnad: koduteenuse ja sotsiaatransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine, terviseedendus 

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Ametijuhend

 


Piret Hallast

Piret Hallast
sotsiaalnõunik

Telefon:  561 66000
E-post:  piret.hallast@elva.ee

Vastuvõtt: eelregistreerimisega
Kabinet: 103


Valdkonnad:   lastekaitsealase töö koordineerimine, asendushooldusteenuse korraldamine, ennetustöö.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Eve Jõgi

Eve Jõgi
lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Telefon: 730 9889; 5270561
E-post:  eve.jogi@elva.ee

Vastuvõtt: 
Elva vallakeskuses: T 9.00 -12.00; N 14.00-16.00
Kesk 32, Elva linn, Elva vald 
muul ajal eelneval kokkuleppel
Kabinet: 106

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

   

 

4.09.19

Elise Aher

Elise Aher
lastekaitsespetsialist (Elva linna lasteaiad, Palupera ja Käärdi alevik)

Telefon: 730 9894; 5381 8871
E-post:  elise.aher@elva.ee

Vastuvõtt: 
Elva vallakeskuses: T 9.00 -12.00; N 14.00-16.00
Kesk 32, Elva linn, Elva vald 
muul ajal eelneval kokkuleppel
Kabinet: 105

Piirkond: Elva linna lasteaiad, Palupera piirkond ja Käärdi

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

   

 


Anneli Lepik

Anneli Lepik
lastekaitsespetsialist (Rõngu, Palupera ja Rannu piirkond)

Telefon: 505 1707
E-post: anneli.lepik@elva.ee

Piirkond: Rõngu ja Palupera piirkond ning Rannu piirkonna Tamme, Kaarlijärve, Kureküla, Koopsi, Noorma, Kulli, Paju, Ervu, Kipastu, Vehendi, Vallapalu, Utukolga külad ja Rannu alevik. 

Vastuvõtt:
Rõngu teenuskeskuses: T 9.00-12.00
Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald
Rannu teenuskeskuses: N 9.00 -12.00
Elva tee 7, Rannu alevik, Elva vald
muul ajal eelneval kokkuleppel 

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Hille Deede

Hille Deede
lastekaitsespetsialist (Konguta, Rannu ja Puhja piirkond)

Telefon: 730 0647; 591 916 93
E-post: hille.deede@elva.ee

Piirkond: Konguta ja Puhja piirkond ning Rannu piirkonna Järveküla, Neemisküla, Sangla, Väike-Rakke, Suure-Rakke ja Verevi külad. 

Vastuvõtt: 
Puhja teenuskeskuses: N 9.00-12.00
Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald
Konguta teenuskeskuses: T 09.00-12.00
Tarekese, Annikoru küla, Elva vald
muul ajal eelneval kokkuleppel

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
Ametijuhend

 


Lauri Tamm
sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal

Telefon: 53019106
E-post:  lauri.tamm@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 108

Valdkonnad:  alaealiste õigusrikkujate ja nende perede nõustamine, tugiteenuste osutamise korraldamine lastelele ning nende peredele,  ennetavate tegevuste planeerimine ja korraldamine  lastehoiu-, turvakodu-, ning tugiisikuteenuse korraldamine

Haridus: kõrgharidus, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Ametijuhend

 


Elo Kasetalu
sotsiaaltööspetsialist (Elva ja Konguta piirkond)

Telefon: 731 4435; 523 9389 
E-post:  elo.kasetalu@elva.ee
Vastuvõtt: 

Konguta teenuskeskuses: T 9.00-12.00; 14.00-16.00

Aadress: Tarekese, Annikoru küla, Elva vald

Elva Vallavalitsuses: N 9.00-12.00; 14.00-16.00

Aadress: Kesk 32, Elva, Elva vald
 


Valdkonnad: Sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend   

 


Ene Sõber

Ene Sõber
sotsiaaltööspetsialist (Rõngu piirkond)

Telefon: 731 4484, 513 9352 
E-post:  ene.sober@elva.ee
Vastuvõtt:  T, N 9.00-12.00; 14.00-16.00
Aadress: Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald


Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Sirje Erm

Sirje Erm
(Rannu piirkond)

Telefon: 7 311 904; 525 3370
E-post:  sirje.erm@elva.ee

Vastuvõtt: T,N 9.00-12.00; 14.00-16.00
Aadress: Elva tee 7, Rannu alevik

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend
 

 

Laura-Liis Õnneleid

Laura-Liis Õnneleid 
sotsiaaltööspetsialist (Puhja piirkond)

Telefon: 7300 646; 525 6212
E-post:  laura.onneleid@elva.ee

Vastuvõtt: T, N: 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
Aadress: Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Ametijuhend

 

 


Sille Kask

Sille Kask
sotsiaaltööspetsialist (Elva, Palupera piirkond)

Telefon: 5381 6336 
E-post: sille.kask@elva.ee

Vastuvõtt: 
Elva vallakeskuses: T, N 9.00 -12.00;14.00-16.00
muul ajal eelneval kokkuleppel

Kesk 32, Elva linn, Elva vald 

Palupera teenuskeskuses: eelneval kokkuleppel
Hellenurme küla, Elva vald

 

Kabinet: 107

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
Ametijuhend