Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus

 


Milvi Sepp

Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

Telefon: 515 4872
E-post: milvi.sepp@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 104

Valdkonnad: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Haridus: kõrgharidus, rakenduslik sotsiaaltöö

Ametijuhend

 


Alo Rebane

Alo Rebane
sotsiaalnõunik

Telefon: 520 7869
E-post:  alo.rebane@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Kabinet: 105


Valdkonnadeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine,
"Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine" projektijuht.

Hariduskõrgharidus, sotsiaaltöö 
Ametijuhend

 


Piret Hallast

Piret Hallast
sotsiaalnõunik

Telefon:  561 66000
E-post:  piret.hallast@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 103

Valdkonnad:   lastekaitsealase töö koordineerimine, asendushooldusteenuse korraldamine.

Haridus: kõrgharidus, eripedagoogika
Ametijuhend

 


 

Kertu Kattai
ennetustööspetsialist

Telefon:  53019106 
E-post:  kertu.kattai@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 103

Valdkonnad:  tervisedenduse ja ennetustöö korraldamine ja koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus, tehnikateadus

Ametijuhend

 


Rutt Hanni
sotsiaalnõunik

Telefon: 517 0385
E-post: rutt.hanni@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Kabinet: 105

Valdkonnad: koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon
Ametijuhend

 


Eve Jõgi

Eve Jõgi
lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Telefon: 730 9889; 5270561
E-post:  eve.jogi@elva.ee

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald. Muul ajal eelneval kokkuleppel.
Kabinet: 106

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

   

 


Laura Kuusk
lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Telefon: 730 9894; 53818871
E-post: laura.kuusk@elva.ee 

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald 
muul ajal eelneval kokkuleppel
Kabinet: 105

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon

Ametijuhend

   

 


Anneli Lepik

Anneli Lepik
lastekaitsespetsialist (Rõngu, Palupera ja Rannu piirkond)

Telefon: 505 1707
E-post: anneli.lepik@elva.ee
 

Vastuvõtt: Rõngu teenuskeskuses etteregistreerimisega
Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald
Vastuvõtt: Rannu teenuskeskuses etteregistreerimisega
Elva tee 7, Rannu alevik, Elva vald

Piirkond: Rõngu ja Palupera piirkond ning Rannu piirkonna Tamme, Kaarlijärve, Kureküla, Koopsi, Noorma, Kulli, Paju, Ervu, Kipastu, Vehendi, Vallapalu, Utukolga külad ja Rannu alevik. 

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 


Hille Deede

Hille Deede
lastekaitsespetsialist (Konguta, Rannu ja Puhja piirkond)

Telefon: 730 0647; 591 916 93
E-post: hille.deede@elva.ee
 

Vastuvõtt: Puhja teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Vastuvõtt: Konguta teenuskeskuses etteregistreerimisega

Tarekese, Annikoru küla, Elva vald

Muul ajal eelneval kokkuleppel.

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Piirkond: Konguta ja Puhja piirkond ning Rannu piirkonna Järveküla, Neemisküla, Sangla, Väike-Rakke, Suure-Rakke ja Verevi külad. 

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 


Elo Kasetalu
sotsiaaltööspetsialist (Elva ja Konguta piirkond)

Telefon: 731 4435; 523 9389 
E-post:  elo.kasetalu@elva.ee

Vastuvõtt: Konguta teenuskeskuses etteregistreerimisega

Tarekese, Annikoru küla, Elva vald

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega

Kesk 32, Elva, Elva vald

 

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus 
Ametijuhend   

 


Ene Sõber

Ene Sõber
sotsiaaltööspetsialist (Rõngu piirkond)

Telefon: 731 4484, 513 9352 
E-post:  ene.sober@elva.ee


Vastuvõtt: Rõngu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald


Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Sirje Erm

Sirje Erm
(Rannu piirkond)

Telefon: 7 311 904; 525 3370
E-post:  sirje.erm@elva.ee

Vastuvõtt: Rannu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 7, Rannu alevik

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine, sünni- ja matusetoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Sille Kask

Sille Kask
sotsiaaltööspetsialist (Elva, Palupera piirkond)

Telefon: 5381 6336 
E-post: sille.kask@elva.ee

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega

Kesk 32, Elva linn, Elva vald 

Vastuvõtt:Palupera teenuskeskuses etteregistreerimisega

Hellenurme küla, Elva vald

Kabinet: 107

 

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
Ametijuhend

 

 

Oliivia Oengo
sotsiaaltööspetsialist (Puhja piirkond)

Telefon: 7300 646; 525 6212
E-post: oliivia.oengo@elva.ee

Vastuvõtt: Puhja teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused
Ametijuhend