ELVA VALLA AASTA TEGU JA AASTA TEGIJA KANDIDAADI AVALDUS

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas, mille läbi on rikastanud kogukonnaelu ja toonud vallale tuntust.

Laureaadid valib välja vallavolikogu salajasel hääletusel ning tunnustused antakse üle vabariigi aastapäeva aktusel.

 

Õigusaktid:

Aluseks Elva valla tunnustusavalduste kord § 5

Vastutaja:

Kultuurispetsialist Karmen Moont
Kontaktid: karmen.moont@elva.ee.

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

  Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

Esitamine pabervormil

Vajalikud
sammud:

Tunnustusavalduse blankett on võimalik alla laadida pdf-vormis siit. Avalduse täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud avalduse saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua selle allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.