Aakre küla soojamajanduse arengukava koostamine

 

Aakre küla soojamajanduse arengukava koostamise eesmärgiks on põhjendatud ettepanekute koostamine soojamajanduse olukorra parandamiseks. Arengukavast saadava teabe eesmärk on kasutada seda kaugküttesüsteemi kestliku töökindluse saavutamise, soojakadude vähendamise ning soojuse kokkuhoiu võimaluste kirjeldamiseks Aakre külas.
 
Projekt viiakse ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Arengukava koostamine leiab aset suvel 2019.
 
 

Rohkem infot:

Allan Allik

arendusspetsialist

Tel:  5669 4684

E-post:  allan.allik@elva.ee