Teavita probleemist

Heakorraprobleemidest teavitamiseks on mitu võimalust, nende seas näiteks rakenduse "Anna teada" kaudu või Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666.

Rakenduses "Anna teada" on võimalik märkida kaardil probleemne koht ja kirjutada lühike selgitus. Kõige parem on, kui sa teed probleemsest kohast foto ja lisad selle teatele. Kindlasti sisesta oma kontaktandmed (sinu nimi, e-posti aadress ja telefon), siis saab omavalitsus vajadusel sinult täpsustusi küsida või tagasisidet anda. Kui oled sisestanud kontaktandmete reale oma e-posti aadressi, siis saadetakse teate koopia ka sinu e-postile.

Süsteem edastab sinu teate automaatselt õigele kohalikule omavalitsusele. Teadet käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul tagasisidet ei anta.

Rakendus võimaldab vaadata nii sinu kui teiste teateid heakorraprobleemidest, mis on viimase paarikümne päeva jooksul edastatud. Roheline marker kaardil tähendab, et kohalik omavalitsus on probleemi teadmiseks võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud. Punane marker tähendab, et probleem on käsitlemata.

Rakenduse haldaja on AS Andmevara.

Samasugune rakendus on loodud ka nutitelefonidele, loe lisa http://kov.riik.ee/annateada.

 

Elva valla heakorratelefon +372 3333 666

Kui näed, et valla heakorras on midagi korrast ära, siis teata sellest Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666, kuhu on võimalik teavet jätta ööpäevaringselt.

Näiteks võib heakorratelefoni kaudu anda infot järgmistel teemadel:

  1. asfaldis olev auk;
  2. lahtine kanalisatsioonikaevuluuk;
  3. teele kukkunud puu;
  4. mittepõlev tänavavalgustuslamp;
  5. vigastatud liiklusmärk;
  6. lõhutud pargipink;
  7. ohtlikult rippuvaid elektrijuhtmed;
  8. keskkonnareostus;
  9. raskesti läbitav teelõik;
  10. või muud vallas esinevad heakorraprobleemid.

Teie sõnumi salvestab automaatvastaja ning see ilmub valla heakorraspetsialisti elektronpostkasti. Teie teatega tegeletakse esimesel võimalusel. Probleemist teatades annad panuse heakorrastatud ja turvalise elukeskkonna hoidmiseks Elva valla territooriumil!