Teavita probleemist

Heakorraprobleemidest teavitamiseks on mitu võimalust, nende seas näiteks rakenduse "Anna teada" kaudu või Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666.

 

Ava Anna teada keskkond

Elva valla heakorratelefon +372 3333 666

Kui näed, et valla heakorras on midagi korrast ära, siis teata sellest Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666, kuhu on võimalik teavet jätta ööpäevaringselt.

Näiteks võib heakorratelefoni kaudu anda infot järgmistel teemadel:

  1. asfaldis olev auk;
  2. lahtine kanalisatsioonikaevuluuk;
  3. teele kukkunud puu;
  4. mittepõlev tänavavalgustuslamp;
  5. vigastatud liiklusmärk;
  6. lõhutud pargipink;
  7. ohtlikult rippuvaid elektrijuhtmed;
  8. keskkonnareostus;
  9. raskesti läbitav teelõik;
  10. või muud vallas esinevad heakorraprobleemid.

Teie sõnumi salvestab automaatvastaja ning see ilmub valla heakorraspetsialisti elektronpostkasti. Teie teatega tegeletakse esimesel võimalusel. Probleemist teatades annad panuse heakorrastatud ja turvalise elukeskkonna hoidmiseks Elva valla territooriumil!