Elva valla leht on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Elva valla leht ilmub üldjuhul kaks korda kuus, iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval, kui pole teavitatud teisiti.

Kaastööde avaldamiseks palume kaastöö kirjutamise soovist eelnevalt teavitada ja materjalid saata hiljemalt etteantud kuupäevaks e-aadressile: infoleht@elva.ee.

Elva valla lehe kojukande eest vastutavad Omniva ja ExpressPost ning leht tuleb kõikidesse Elva valla postkastidesse kanda kahe tööpäeva jooksul alates selle ilmumisest. Kui leht ei ole jõudnud teieni õigel ajal, siis palume sellest teavitada Elva vallavalitsust aadressil infoleht@elva.ee.

Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Elva valla lehe tasulise reklaami avaldamise põhimõtted ja hinnakirja leiate SIIT.

Nimi

Ametinimetus 

Telefon              

E-post

Triinu Paas infospetsialist

730 9882
5860 0909

triinu.paas@elva.ee

Merilyn Säde

kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

 

Tiraaž: 6550
Küljendaja: Taivo Org
Trükk: AS Printall
Kanne: Omniva / Expresspost

 

Elva valla lehe ilmumisgraafik 2021:

Jaanuar
18.01.2021 Elva valla leht nr 86

Veebruar

08.02.2021 Elva valla leht nr 87

22.02.2021 Elva valla leht nr 88 

Märts

08.03.2021 Elva valla leht nr 89

22.03.2021 Elva valla leht nr 90

Aprill

12.04.2021 Elva valla leht nr 91  kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 29. märts kell 15, materjalid hiljemalt 1. aprill kell 15
26.04.2021 Elva valla leht nr 92  kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 12. aprill kell 15, materjalid hiljemalt 15. aprill kell 15

Mai

10.05.2021 Elva valla leht nr 93
24.05.2021 Elva valla leht nr 94

Juuni

14.06.2021 Elva valla leht nr 95

Juuli

19.07.2021 Elva valla leht nr 96

August

16.08.2021 Elva valla leht nr 97 

September

13.09.2021 Elva valla leht nr 98
27.09.2021 Elva valla leht nr 99

Oktoober

11.10.2021 Elva valla leht nr 100
25.10.2021 Elva valla leht nr 101

November
08.11.2021 Elva valla leht nr 102
22.11.2021 Elva valla leht nr 103 

Detsember

06.12.2021 Elva valla leht nr 104
20.12.2021 Elva valla leht nr 105