Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva linnas Vapramäe tn 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu koostaja leidmiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on  18.01.2020 kell 10.00. Pakkumus palume esitada e-posti teel aadressil maarika.uprus@elva.ee

Lisaküsimused: planeeringuspetsialist Maarika Uprus, tel 527 1860 või 730 9897.

Lisad:

  1. Tööde kirjeldus
  2. Planeeritava ala asukohaskeem
  3. Detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu