Elva Vallavalitsuse istung 23.01.2018

Elva Vallavalitsuse 23.01.2018 istungil otsustati:

 asuda hooldama korteriomandit asukohaga Pihlapalu-4, Palupera küla;

eraldada 2018. aasta tegevustoetuse arvelt Elva valla kultuuri ja spordikollektiividele osalist tegevustoetust ja finantsosakonnal tegevustoetus üle kanda Elva naisrühmale Sinilind 1375,00 eurot ja Spordiklubile Airi 1489,00 eurot;

kehtesta Aakre Rahvamaja ruumide üürile andmiseks üürimäärad alates 1.02.2018;

kinnitada kampaania „Registreeri end Elva valla elanikuks" tulemused ja maksta auhindadeks igale kolmele loositud isikule 500 eurot;

maksta Õunakese Perehoid OÜ-le 77 eurot detsembrikuu arve alusel lapsehoiuteenuse osutamise eest;

muuta Sihtasutus Rõngu Hooldusravikeskuse nõukogu koosseisu, kutsuda nõukogust tagasi Uno Parm, Marina Lehismets, Anne-Ly Varuson, Ants Rodima ja määrata nõukogu liikmeks Vahur Vuks, Kaida Vool, Kai Räisa, Vaido Nõmmemaa, Sirje Erm.

Sihtasutus Uderna Hooldekodu nõukogu koosseisu, kutsuda nõukogust tagasi Uno Parm, Marina Lehismets, Raul Simson, Kalev Jago, Aivar Kuuskvere ja määrata nõukogu liikmeks Vahur Vuks, Kaida Vool, Kai Räisa, Vaido Nõmmemaa, Sirje Erm.

määrata

kinnistu Kivivare (registriosa 2659504, katastritunnus 69403:001:0036) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1.        Elva vald, Teedla küla, Kivivare, sihtotstarve maatulundusmaa;

1.2.        Elva vald, Teedla küla, Varemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

nimetada

Mittetulundusühingu Tartumaa Ühistranspordikeskus  Elva valla asutajaõigusi teostavaks isikuks vallavanem Toomas Järveoja;

Mittetulundusühingu Tartumaa Arendusselts Elva valla liikmeõigusi teostavaks isikuks abivallavanem Mikk Järv;

pikendada Adelheid Works OÜ-ga 21.03.2017 sõlmitud rendilepingut tähtajaga 3 aastat Rannu Rahvamajas ruumide kasutamiseks ateljee ruumiks ning töötubade korraldamiseks;

sõlmida 

leping OÜ-ga U-Disain Rõngu kogukonnahoone (aadressiga Tartu mnt 2a, Rõngu alevik) eskiisprojekti koostamiseks summas 2400€, lisandub käibemaks;

Õunakese Perehoid OÜ-ga lapsehoiuteenuse osutamise leping tähtajaga 01.01.2018.a kuni 31.08.2018.a, kohamaksumusega Elva vallale 2018. aastal 210 eurot kalendrikuus ühe lapse koha eest

töövõtuleping Eelarvestusgrupp OÜ-ga Elva spordihoone ehitusmaksumuse kalkulatsiooni koostamiseks ehitise eeldatava maksumuse täpsustamiseks maksumusega 1850 eurot, lisandub käibemaks.

Elva Vallavalitsuse 02.02.2018 istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Võrtsjärve Ekstreem Enduro korraldada 3.02.2018 avalik üritus „Elva Jäärada 2018" Elvas Verevi järvel asendiplaanis näidatud alal algusega kell 10.00. Vastutav isik Riho Kollist, tel +372 5014885, e-post riho.kollist@mail.ee. 

 

Salle Ritso

vallasekretär

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.