Uudised ja teated

Elva Vallavalitsuse istungi 10.07.2018 ja 17.07.2018 kokkuvõtted

23.07.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 10.07.2018 otsustati: anda kasutusluba Järvekülas Vilsi kinnistul valminud üksikelamule; MTÜ'le Iseseisev Elu otsustuskorras tasuta kasutada korteriomand nr 8, Aia 1 korterelamus, avalikest huvidest tulenevate kohustus...  Loe edasi »

   Pane tähele!

 

Alates 5. juunist on avatud KIKi toetusmeede ''Eraisikute vee - ja kanalisatsioonitaristu rajamine'', millest saavad toetust taotleda Elva linna reoveekogumisalale jäävad majapidamised.

Alates 1. juulist kuni 20. septembrini 2018 on võimalik esitada haridusvaldkonda panustajate ja õpetajate tunnustamiseks kandidaate

Alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2018 on võimalik taotleda ranitsatoetust ühel 1. klassi mineva lapse vanemal