Tegevustoetused

Tegevustoetused Elva vallas

 

Senised õigusaktid kehtivad kuni uute vastuvõtmiseni. Käesoleval aastal tegeleme jooksvalt uute kordade väljatöötamisega. 

Tegevustoetuste osas kehtivadki veel senised korrad, 2018. aasta sügiseks peaks uus kord olema vastu võetud.

Elva linna eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Mittetulunduslikuks tegevuseks raha taotlemise tingimused ja kord (Konguta)