Elva valla kergteede ehituse omaniku järelevalve

22.10.18

Ootame hinnapakkumisi omaniku järelevalve teenuse pakkuja leidmiseks.

Objekt: Riigihange nr 200200 (Elva valla kergliiklusteede ehitus)

Dokumendid on võimalik alla laadida riigihangete registrist.

Lepingu periood 26.11.2018 - 01.07.2019 Lisaks garantiiaja ülevaatused.

Tingimused pakkujale: MTR registeering omanikujärelevalve, Varasem kogemus tee ehituse omaniku järelevalve teenuse pakkumisel.

Pakkumuste hindamise alus: Madalam hind

Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.10.2018  kell 10:00

Pakkumused esitada aadressil elva@elva.ee 

Küsimuste korral pöörduda taristuspetsialist Kristjan Vilu poole (tel. 53422067 või kristjan.vilu@elva.ee) 

Toimetaja: KRISTJAN VILU

Elva valla kruusateede katendite parandus 2018 aastal

Elva vallas 2018 aastal teostatavate kruusateede ehituste ja paranduste asukohtadega saab tutvuda vajutades siia!

Pindamistöödega seotud teede asukohtadega saab tutvuda vajutades siia!

Palupera küla jalg- ja jalgrattatee ning parkla põhiprojekt

Palupera küla jalg- ja jalgrattatee ning parkla põhiprojektiga kavandatavad tööd on ette nähtud 2018 aasta Elva valla eelarves. 

Tutvu projektiga siin:

Tee-ehituslik osa

Tiitelleht

Seletuskiri

Asendiskeem

Asendiplaan 1

Asendiplaan 2

Koondplaan 1

Koondplaan 2

Tüüplõiked 1

Tüüplõiked 2

Tüüplõiked 3

Toestamine

Truup

Mahasõit