Täiendavad teenused

Täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste eesmärk on osutada abivajajatele teenuseid lähtuvalt isiku tegelikust vajadusest.

Täiendavateks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:

1) psühholoogi nõustamisteenus;
2) perenõustamisteenus;
3) perelepitusteenus;
4) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
5) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
6) toiduabi;
7) viipekeele tõlketeenus;
8) muud toetavad teenused.