Jäätmete vastuvõtt Elva vallas:

Pakendikonteinerite asukohad:

Elva linn:

  • Elektroonikajäätmed: tasuta vastuvõtt Kirde tn 6, Elva kogumispunktis iga kuu esimesel E kell 15-20 ja iga kuu esimesel L kell 10-15.
  • Eterniit: tasuline vastuvõtt AS Epler & Lorenz aadressil Ravila 75a, Tartu. Täiendav info tel 742 1398
  • Oksad: võetakse tasuta vastu Kirde tn 6, Elva katlamajas.
  • Metallijäätmed ja romusõidukid: Rao Metall OÜ Kirde 4, Elva. Täiendav info tel 5307 6136
  • Ehitusjäätmed: (betoon, tellised, kivid, asfalt, pinnas jms) võetakse tasu eest vastu OÜ-s Karimek aadressil Ropka tee 24, Tartu. Täiendav info tel 5523550.
  • Haljastusjäätmed: (lehed, oksad) võetakse tasu eest vastu AS Eesti Keskkonnateenused Aardlapalu ümberlaadimisjaamas, Ülenurme vallas. Täiendav info tel 735 2001.
  • Suurjäätmed: (mööbel, madrats, tekk jne) viiakse tasuta ära korraldatud jäätmeveo piirkonnas seda teenust osutava jäätmevedaja poolt (Eesti Keskkonnateenused AS). Vedu saab vajadusel tellida tel 1919 või tartu@keskkonnateenused.ee. Suurjäätmed võib panna näiteks olmejäätmekonteineri kõrvale, kust need vedaja poolt edastatud kogumispäeval ära viiakse.

Pakendikotiteenus eramajadele: Tootjavastutusprganisatsioon OÜ pakub pakendijäätmete kogumiseks tasuta teenust. Teenusega liitumiseks tuleb esitada avaldus: http://tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikott

Täiendav info: tvo.ee või 681 1480, 56232130.