Noorsootöö eesmärk on luua tingimused noore isiksuse mitmekülgseks arenguks. 
 
Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse, noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel. Noorsootöö toetab noorte omaalgatust.