Koosolekute ajad

 

13. septembril kell 16.00 kultuurikomisjoni koosolek
Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12, Rõngu alevik, Elva vald, Tartumaa)   
Päevakord:
1. Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu arutelu. Ettekandja Marika Saar, Kertu Vuks
2. Tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise põhimõtete arutelu. Ettekandja Marika Saar
3. Muud küsimused

 

13. septembril kell 18.00 sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek
Elva vallavalitsuse hoones, vallavanema kabinetis (Kesk tn 32 , Elva linn, Elva vald, Tartumaa)
Päevakord:
1. Elva valla arengukava ja eelarve strateegia arutelu. Ettekandjad Kertu Vuks, Marika Saar
2. Muud küsimused

 

18.09.2018 kell 16.00 haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek
Elva vallamaja volikogu saal I korrusel (Kesk tn 32, Elva linn)
Päevakord:

1. Valla arengukava ja eelarvestrateegia
2. Muud küsimused

 
18.09.2018 kell 18.00 arengu- ja planeeringukomisjoni ja ettevõtlus ja turismikomisjoni ühiskoosolek
Elva vallamaja volikogu saal I korrusel (Kesk tn 32, Elva linn)
Päevakord:
1. Valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu.
Ettekanne: arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks
2. Elva valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekanne: arengu- ja planeeringuosakonna planeeringuspetsialist Maarika Uprus
3. Elva jõe Keeri järvest Emajõeni suunduva osa nime muutmise taotlus
Ettekanne: abivallavanem Mikk Järv
4. Muud küsimused
 

18.09.2018 kell 19.00 spordikomisjoni koosolek 
Elva vallavalitsuse hoones, vallavanema kabinetis (Kesk tn 32 , Elva linn, Elva vald, Tartumaa)
Päevakord:
1. Valla arengukava ja eelarvestrateegia
2.Tegevustoetuste kord
3.Muud küsimused

 

20.09.2018 kell 18.00 rahanduskomisjoni koosolek 
Elva vallamaja volikogu saal I korrusel (Kesk tn 32, Elva linn)
Päevakord:
1. Valla arengukava ja eelarvestrateegia
2. Elva valla 2018. aasta lisaeelarve
3. Tegevustoetuste kord
4. Lepingu  muutmine
5. Muud küsimused