Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" toetuse taotlemisel sai Elva Vallavalitsuse projekt "Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" rahastuse. 

Projekti abikõlbulikkuse periood on 01.10.2018 kuni 30.09.2020. 

Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. 

Projekti toetavad tegevused, mis Elva vallas rahastust said, on koduteenus, tugiisikuteenus ja väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus - intervallhooldusteenus.

Elva vallavalitsuse kontaktisikuks on sotsiaalnõunik Eva Kuslap.
Kontaktid: 5170385, eva.kuslap@elva.ee

 

Õigusaktid: 

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord

 

Teadmiseks: 

Sotsiaalministeeriumi kodulehele "Struktuurifondide taotlusvoorud"

SA Innove kodulehele "Hoolekanne"

Meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1 "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele nng nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" 11.04-12.06.2018 avatud taotlusvoorus toetuse saajad

 

Kajastused: 

Elva vald saab hoolekandeteenuste arendamistoetust