Vallavara müük

MÄELOOGA KÜLAS LUSTIÄÄRE KINNISTU KIRJALIK ENAMPAKKUMINE

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Lustiääre, Mäelooga küla, Elva vald (katastritunnus 58201:001:0258), sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa, suurus 10177 m², millel asuvad üle kümne aasta kasutuseta olnud, kinnikasvanud ja võsastunud Hellenurme asulat teenindanud reovete biotiigid. Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda www.elva.ee. Enampakkumisest osavõtutasu 35 eurot ja tagatisraha 175 eurot tasuda hiljemalt 1. augustil 2018.a. Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kinnises ümbrikus, märkega „Lustiääre pakkumus"  hiljemalt 2. augustil 2018.a. kell 10:00 Elva vallavalitsusele aadressil Kesk 32 Elva vald Elva linn 61507  kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada Elva vallavalitsuse koostatud vormi.

Pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas 2. augustil kell 10:15, kus kõik pakkujad võivad ka osaleda. Kolme tööpäeva jooksul on võimalik avamise protokolliga korraldaja juures ka tutvuda. Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee

 

Enampakkumise tingimused ja kord

Enampakkumisel osalemise avaldus