Elva valla 2018. aasta eelarve eelnõu

Elva valla 2018. a. eelarve kajastab ühinenud omavalitsuste – Elva linn, Konguta, Puhja, Rannu, Rõngu valdade, osa Palupera vallast (Hellenurme, Atra, Palupera, Astuvere, Mäelooga, Pastaku, Urmi külad) ja Aakre piirkonna (Aakre, Palamuste, Pedaste, Pühaste, Purtsi ja Rebaste külad) ühtset eelarvet. Eelarve ülevaade antakse eelarve osade lõikes – analüüsides eraldi põhitegevuse tulusid, põhitegevuse kulusid, investeerimis- ja  finantseerimistegevust ning likviidsete varade kasutust. Eelarve kogumaht on 25,3 miljonit €. Põhitegevuse tulud 18,4 milj € ja põhitegevuse kulud 17,6 milj €. Põhitegevuse kulude kasv on planeeritud põhitegevuse tulude kasvust madalamal, põhitegevuse tulem on positiivne.

2018. aasta Elva valla koondeelarve

Eelarve eelnõu seletuskiri

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.