Elva valla sümboolika konkurss

Jätkuvad Elva valla sümboolika otsingud. Elva Vallavalitsus kuulutab välja uue konkursi Elva valla sümboolika leidmiseks.
 
Augustis 2017 toimunud konkursi raames laekus mitmeid huvitavaid konkursitöid, kuid konkursitööde hindamiseks loodud komisjon leidis, arvestades ka Elva vallavolikogu arvamust, et meeldejäävat, ainulaadset ja tulevikus universaalselt kasutatavat tööd nende seas siiski ei olnud, mistõttu võiks anda uue võimaluse konkursitööde esitamiseks.  
 
Konkursi raames oodatakse nii vapi, lipu kui logo kavandite esitamist. Esitatud konkursitöö kõik elemendid peavad olema originaalsed, st olemasolevatest sümbolitest selgelt eristuvad. Konkursitöö tugevuseks loetakse sümboolikakavandi ideestiku vastavust paikkonna identiteedile ja väärtustele. Sümbol peab olema arusaadav, meeldejääv ja universaalselt kasutatav (st kasutatav erinevast materjalist esemetel, alates veebilehest või pitserist kuni meeneteni) ning ühiselt mõistetav nii sise- kui ka rahvusvahelises suhtluses. 
 
Konkursitööle peab olema lisatud seletuskiri, mis selgitab valitud kujunduselementide tähendust, seotust omavalitsuse või kogukonnaga (kuni üks A4 lehekülg), lipu normaalmõõtmeid ja muud autori poolt vajalikuks peetavavad selgitused. Vajadusel võib lisada kirjeldavaid ja illustreerivaid materjale idee selgitamiseks.  Konkursitöö peab vastama heraldikanõuetele (vt ka heraldikanõudeid)
 
Konkursile võib uuesti esitada ka eelmisele konkursile esitatud töid. Konkursil võib osaleda nii füüsilise kui juriidilise isikuna, kuid üks autor (füüsilise või juriidilise isikuna) võib esitada vaid ühe konkursitöö.
 
Tööde esitamise tähtaeg on 2. veebruar  kell 15.00.
Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Elva vallavalitsusse (Kesk 32, Elva linn, Elva vald) märksõnaga „Elva valla sümboolika konkurss".
 
Konkursile laekunud kavandeid hindab Elva Vallavalitsuse poolt moodustatud konkursi komisjon. Konkursi auhinnafond on  3 000 eurot. Loe täpsemalt konkursi tingimustest
Rohkem infot: Kertu Vuks kertu.vuks@elva.ee
 
Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.