Arengukava ideekorje ja rahvakoosolekud kevad 2018

Aitäh kõigile, kes osalesid Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise raames ideekorjel ning jagasid oma mõtteid Elva valla arengusuundade kohta.

Rahvakoosolekute ettekanded:

Puhja rahvakoosoleku kokkuvõte

Puhja rahvakoosoleku slaidid 02.05.2018

Rannu rahvakoosolek kokkuvõte

Rannu rahvakoosoleku slaidid 03.05.2018

Rõngu rahvakoosolek 08.05.2018

Elva rahvakoosolek 14.05.2018

Konguta rahvakoosolek 15.05.2018

Palupera rahvakoosolek 22.05.2018

 

Ideekorje raames laekunud ideesid saad vaadata  siin

 

 

Arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2025 koostamine on alanud

Elva valla meeskond on alustanud Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia loomise protsessi. Esimene teemakohane seminar toimus 1.märtsil Elva Matkakeskuses, kus koostöös konsultant Rivo Noorkõivuga pandi paika üldised põhimõtted arengukava koostamiseks.  Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostatakse aastateks 2019-2025. Võrreldes varasemaga on uudne see, et arengukava ja eelarvestrateegia koondatakse üheks dokumendiks.

Arengukava koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku töörühma: haridus, noorsootöö ja sport; kultuur- ja kogukonnad; planeerimine ja heakord; vallamajandus (taristu, heakord, keskkond, elamufond) ja ettevõtluse- ja turismi töörühm ning juhtrühm, kes vastutab kogu protsessi eest.

Töörühmade juhid:

-haridus, noorsootöö ja sport- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

- sotsiaal- ja tervis- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

-kultuur- ja kogukonnad- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

-planeerimine ja heakord- Mikk Järv (mikk.jarv@elva.ee)

-vallamajandus- Heiki Hansen (heiki.hansen@elva.ee)

-ettevõtlus- ja turism - Mikk Järv (mikk.jarv@elva.ee)

Juhtrühm- Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee)

 

Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamised arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Kaasamine:  arutelud volikogus, valdkondlikes komisjonides, avalik ideekorje valla veebilehel; ideekorje töörühmades, volikogu komisjonides, volikogus;  avalikud arutelukoosolekud piirkondades. Visioonikonverents koos töötubadega.  Arengukava saadetakse volikogu poolt avalikule väljapanekule, mille raames saab veel ettepanekuid esitada.

Ajakava (NB! ajakava täieneb pidevalt):

  • Juuni  töödokumendi koostamine
  • Hiljemalt 1.august eelnõu esitamine vallavolikogule
  • August-september arengukava menetlemine volikogus ja arengukava avalikul väljapanekul (volikogu otsusega), avalikud arutelud piirkondades
  • Hiljemalt 15.10.2018  arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine volikogus

Kõik protsessiga seotud ettepanekud ja kommentaarid on oodatud kertu.vuks@elva.ee