Arengukava protsessi ajakava:

  • 1.august 2018 - arengukava ja eelarvestrateegia tööversioon esitati vallavolikogule
  • August-september arengukava menetlemine  volikogu komisjonides, volikogus.  Arengukava avalikul väljapanekul valla veebilehel.  Avalikud arutelud piirkondades.
  • Hiljemalt 15.10.2018  arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine volikogus

 

Arengukava ideekorje ja rahvakoosolekud kevad 2018

Aitäh kõigile, kes osalesid Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise raames ideekorjel ning jagasid oma mõtteid Elva valla arengusuundade kohta.

Rahvakoosolekute ettekanded:

Puhja rahvakoosoleku kokkuvõte

Puhja rahvakoosoleku slaidid 02.05.2018

Rannu rahvakoosolek kokkuvõte

Rannu rahvakoosoleku slaidid 03.05.2018

Rõngu rahvakoosolek 08.05.2018

Elva rahvakoosolek 14.05.2018

Konguta rahvakoosolek 15.05.2018

Palupera rahvakoosolek 22.05.2018

 

Ideekorje raames laekunud ideesid saad vaadata  siin

Töörühmade seminaride slaidid:

Töögruppide ühisseminar 01.03.2018

Töögruppide ühisseminar 20.04.2018

 

Arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2025 koostamine on alanud

Elva valla meeskond on alustanud Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia loomise protsessi. Esimene teemakohane seminar toimus 1.märtsil Elva Matkakeskuses, kus koostöös konsultant Rivo Noorkõivuga pandi paika üldised põhimõtted arengukava koostamiseks.  Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostatakse aastateks 2019-2025. Võrreldes varasemaga on uudne see, et arengukava ja eelarvestrateegia koondatakse üheks dokumendiks.

Arengukava koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku töörühma: haridus, noorsootöö ja sport; kultuur- ja kogukonnad; planeerimine ja heakord; vallamajandus (taristu, heakord, keskkond, elamufond) ja ettevõtluse- ja turismi töörühm ning juhtrühm, kes vastutab kogu protsessi eest.

Töörühmade juhid:

-haridus, noorsootöö ja sport- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

- sotsiaal- ja tervis- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

-kultuur- ja kogukonnad- Marika Saar (marika.saar@elva.ee)

-planeerimine ja heakord- Mikk Järv (mikk.jarv@elva.ee)

-vallamajandus- Heiki Hansen (heiki.hansen@elva.ee)

-ettevõtlus- ja turism - Mikk Järv (mikk.jarv@elva.ee)

Juhtrühm- Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee)

 

Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamised arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Kaasamine:  arutelud volikogus, valdkondlikes komisjonides, avalik ideekorje valla veebilehel; ideekorje töörühmades, volikogu komisjonides, volikogus;  avalikud arutelukoosolekud piirkondades. Visioonikonverents koos töötubadega.  Arengukava saadetakse avalikule väljapanekule, mille raames saab veel ettepanekuid esitada.

Varasemad arengukavad:

Elva linn, Konguta vald, Puhja vald, Rannu vald, Rõngu vald, Palupera vald, Puka vald.


Kõik protsessiga seotud ettepanekud ja kommentaarid on oodatud kertu.vuks@elva.ee