18.06.18

 

Senised õigusaktid kehtivad kuni uute vastuvõtmiseni. Käesoleval aastal tegeleme jooksvalt uute kordade väljatöötamisega. 

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva vallas - https://www.riigiteataja.ee/akt/425052018012 

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018006 

Taotlusvormid on peagi kodulehelt kättesaadavad. Täiendavate küsimustega võib pöörduda e-posti aadressile karmen.moont@elva.ee

 

Tegevustoetuste osas kehtivad veel senised korrad, 2018. aasta sügiseks peaks uus kord olema vastu võetud.

Elva linna eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Mittetulunduslikuks tegevuseks raha taotlemise tingimused ja kord (Konguta)