Tartumaa Arendusseltsi projektitaotluste voor 27.08-10.09.2018


 

2018 a. teine taotlusvoor on avatud 27.08-10.09.2018

Taotlusi saavad esitada TAS-i piirkonnas tegutsevad mikroettevõtted,

 kolmanda sektori organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused ning 

Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluv TAS-i piirkonnas paiknev muuseum.

Projektitoetuse taotlemiseks esitab taotleja Tartumaa Arendusseltsile uue e-PRIA ja

TAS-i e-keskkondade kaudu projektikirjelduse vormi ja nõutavad lisadokumendid.

 

 

Hajaasustuse programm

Taotlusvoor on avatud 09.04-11.06.2018 Vaata täpsemalt- https://elva.kovtp.ee/hajaasustuse-programm

 

 

Teised programmid ja rahastusvõimalused

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programm
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus https://www.eas.ee/teenus/regionaalsete-investeeringutoetuste-programm/

Kohaliku omaalgatuse programm
Täpsustav info lisatakse esimesel võimalusel pärast programmdokumendi kinnitamist.


Leader
Võrtsjärve Ühendus http://www.vortsjarveyhendus.ee/

Valgamaa Partnerluskogu https://valgaleader.ee/

Tartumaa Arendusselts http://www.tas.ee/

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  https://www.kik.ee/
SA Innove  https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet  http://www.pria.ee/
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus https://www.eas.ee/
Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital https://www.kysk.ee/
Eesti Kultuurkapital  https://www.kulka.ee/

 

Koondtabeli rahastusvõimalustest leiad siit

Täpsem info: arendusspetsialist Allan Allik (allan.allik@elva.ee)

 

Arengukavad