Uudised ja teated

Elva vald saab hoolekandeteenuste arendamistoetust

16.08.2018

Elva Vallavalitsus esitas selle aasta juunikuus SA INNOVEle Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavasse taotlusvooru projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas". Elva Vallavalitsus sai positiivse vastuse ning vallale eraldatav toetus on 24...  Loe edasi »

   Pane tähele!

 

Kaasava eelarve menetlemise korra avalik konsultatsioon

Alates 5. juunist on avatud KIKi toetusmeede ''Eraisikute vee - ja kanalisatsioonitaristu rajamine'', millest saavad toetust taotleda Elva linna reoveekogumisalale jäävad majapidamised.

Alates 1. juulist kuni 20. septembrini 2018 on võimalik esitada haridusvaldkonda panustajate ja õpetajate tunnustamiseks kandidaate

Alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2018 on võimalik taotleda ranitsatoetust ühel 1. klassi mineva lapse vanemal