Uudised ja teated

Elva Vallavalitsuse istung 14.08.2018

21.08.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 14.08.2018 otsustati: anda ehitusluba ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitrassi rajamiseks Elvas, Konguta tee T1, Tartu maantee, ja Tartu maantee T1 kinnistutel; kasutusluba Kurelaane külas, Kanaari kinnistul valminu...  Loe edasi »

   Pane tähele!

 

Kaasava eelarve menetlemise korra avalik konsultatsioon

Alates 5. juunist on avatud KIKi toetusmeede ''Eraisikute vee - ja kanalisatsioonitaristu rajamine'', millest saavad toetust taotleda Elva linna reoveekogumisalale jäävad majapidamised.

Alates 1. juulist kuni 20. septembrini 2018 on võimalik esitada haridusvaldkonda panustajate ja õpetajate tunnustamiseks kandidaate

Alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2018 on võimalik taotleda ranitsatoetust ühel 1. klassi mineva lapse vanemal